ข้อมูลติดต่อ

Smartex International Ltd.:
Registration No.: 144540
Registered Address: 103 Sham Peng Tong Plaza,
Victoria, Mahe, Seychelles.