แท่นขุดเจาะ : สัญลักษณ์ของหน่วยสหรัฐฯ

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาน้ำมันทั้งสองประเภทกำลังเผชิญกับขาขึ้นใหม่ท่ามกลางปัจจัยต่างๆ ทั้งเรื่อง จำนวน แท่นขุดเจาะ รวมทั้งการคุกคามจากสงครามการค้า โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดการขายสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯออกอย่างต่อเนื่อง การประชุมผู้แทนอุตสาหกรรมน้ำมันในสัปดาห์นี้ยังให้ความสำคัญกับความสนใจของนักลงทุนในการเปิดเผยข้อมูลน้ำมันดิบในสหรัฐเป็นประจำทุกสัปดาห์

อ่านเพิ่มเติม แท่นขุดเจาะ : สัญลักษณ์ของหน่วยสหรัฐฯ