ราคาน้ำมัน บนการดานหก

ราคาน้ำมัน ทั้งสองประเภทในวันอังคารที่ผ่านมามีการปรับลดลงต่อเนื่องในสถิติของสหรัฐฯ ที่หดตัวลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยการว่าจ้างให้แท่นขุดเจาะจำนวนมากให้มีการจัดหาน้ำมันเพิ่มขึ้นในคลังสินค้าและการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่ดีขึ้น การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ทำให้เกิดการปรับฐานและการแข็งค่าอย่างต่อเนื่องของเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งยังคงสร้างความกดดันให้กับสินค้าโภคภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม ราคาน้ำมัน บนการดานหก