เผยข้อมูล PMI ของเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา

ข้อมูล PMI ของเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคเมื่อวานนี้ที่น่าสนใจ รวมไปถึง การเปิดเผยข้อมูล PMI ของเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา และยอดขายบ้านที่มีอยู่ ในขณะที่ข้อมูล PMI อยู่ในทิศทางบวก ตลาดรองก็ไม่มีอะไรน่าเฉลิมฉลอง อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถละเลยปัจจัยทางฤดูกาลที่มีอิทธิพลต่อตัวเลขนี้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากได้รับผลกระทบจากข้อมูลการขายปลีกและข้อมูลยอดขายสินค้าคงทนด้วย

อ่านเพิ่มเติม เผยข้อมูล PMI ของเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา